Документи до вступу

Вступники подають особисту заяву про вступ до ліцею на ім’я директора навчального закладу, вказуючи обрану професію (спеціальність) та місце проживання, до якої додають:

  • оригінал документу про базову загальну середню освіту (свідоцтво) та додаток або оригінал документу про повну загальну середню освіту (атестат) та додаток;

  • паспорт (копія);

  • ідентифікаційний код (копія);
  • медичну довідку (лікарський висновок) форма №086/о, затверджену Міністерством охорони здоров’я України від 14.02.2012 року №110 (оригінал);

  • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

  • довідку про реєстрацію місця проживання/перебування (копія);

  • копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за наявності).