Методичні матеріали для педагогів

➥ МЕТОДИЧНА РОБОТА (Блог методиста Чорноострівського ПАЛ)

 

 1. Наказ №56 від 30.08.2022 “Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2022-2023 навчальному році”.
 2. Наказ №57 від 30.08.2022 “Про створення методичних комісій на 2022-2023 н.р.

Методична комісія загальноосвітніх дисциплін

Методична проблема, над якою працює ліцей: Активізація освітнього процесу на основі ІКТ-навчання.

Методична проблема, над якою працює комісія: Від інноваційного змісту і технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до реалізації наскрізних ліній ключових компетентностей у процесі навчання предметів загальноосвітніх дисциплін.

Склад методичної комісії

 1. Лучкова Т. П. – голова МК, викладач 1 категорії.
 2. Кухар О. А. – викладач вищої категорії.
 3. Капітан Л. С. – викладач вищої категорії, викладач-методист.
 4. Дика Л. І. – викладач вищої категорії.
 5. Передерій А. В. – викладач вищої категорії.
 6. Шинкарук Д. С. – викладач 1 категорії.
 7. Зарічнюк Л. М. – викладач 1 категорії.
 8. Парасина А. Т. – викладач 1 категорії.

 

Основні завдання методичного об’єднання на 2023-2024 навчальний рік:

 1. Підвищувати професійну кваліфікацію викладачів МО, використовуючи навчальні семінари, курси підвищення кваліфікації, круглі столи.
 2. Вдосконалювати якість викладання предметів загальноосвітніх дисциплін шляхом провадження ІКТ.
 3. Розвивати пізнавальні інтереси, творчі та інтелектуальні здібності, практичні навички учнів.
 4. Поглиблювати знання учнів з навчальних дисциплін, а викладачам працювати над питаннями самоосвіти.
 5. Продовжити систему проведення відкритих уроків.
 6. Працювати над поповненням навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційно-довідкового забезпечення кабінетів природничо-математичних наук.
 7. Виявлення, узагальнення та розповсюдження досвіду творчо працюючих педагогів.
 8. Розробка навчальних, науково-методичних, дидактичних матеріалів, створення бази даних олімпіадних завдань, підбір тем для роботи з обдарованими дітьми.

 

➥ План роботи методичної комісії загальноосвітніх дисциплін на 2023–2024 н.р.

➥ Протокол №8 засідання педради від 07.05.2024 щодо вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір.

➥ Протокол №7 засідання педради від 15.03.2024 р. щодо вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу, поданих на конкурсний відбір.

Протокол №6 засідання педради від 20.04.2023 р. щодо вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу, поданих на конкурсний відбір.

Електронні засоби навчання із загальноосвітньої підготовки:

➥ ПЕРЕЙТИ

Методична комісія спецдисциплін

І. Професія: Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2»). Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)

Методична проблема, над якою працює комісія: Інноваційні педагогічні технології та їх впровадження на уроках теоретичної та професійно-практичної підготовки.

Склад методичної комісії

 1. Насідач Д. М. – голова МК, майстер виробничого навчання, 14 тарифний розряд.
 2. Барабаш В. В. – викладач вищої категорії.
 3.  Мазур І. М. – викладач 1 категорії.
 4.  Шинкарук Д. С. – викладач 1 категорії.
 5. Дудар П. А. – майстер виробничого навчання, 14 тарифний розряд; викладач 2 категорії.
 6. Михальчук О. І. – майстер виробничого навчання, 13 тарифний розряд.
 7. Юрчик С. В. – майстер виробничого навчання, 13 тарифний розряд.
 8. Горбацький Б. М. – майстер виробничого навчання, 13 тарифний розряд.
 9. Свірщ П. В. – майстер виробничого навчання, 13 тарифний розряд.

Електронні засоби навчання з професійної підготовки:

➥ Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування

➥ Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

➥ Водій автотранспортних засобів

 

ІІ. Професія: Кухар. Кулінар борошняних виробів. Адміністратор

Методична проблема, над якою працює комісія: Комплексно-методичне забезпечення уроку теоретичного та виробничого навчання та його ефективне використання на різних етапах заняття.

Склад методичної комісії

 1. Шиманович Т. А. – голова МК, майстер виробничого навчання, 13 тарифний розряд.
 2. Насідач І. Г. – викладач 1 категорії.
 3. Фурман В. А. – майстер виробничого навчання, 14 тарифний розряд.
 4. Яремчук С. О. – викладач 1 категорії.
 5. Барабаш Р. С. – викладач 1 категорії.

 

Основні завдання методичного об’єднання спецдисциплін на 2023-2024 навчальний рік:

 1. Робота членів МК завжди спрямована на реалізацію проблемної теми методичної комісії
 2. Підсумком роботи викладачів і майстрів виробничого навчання є професійне зростання, покращення рівня знань здобувачів освіти, а також виховання творчих особистостей, самостійності, відповідальності майбутнього покоління.
 3. Стрімкий розвиток технологій вимагає від викладачів та майстрів виробничого навчання в системі ЗП(ПТ)О досконаліших форм і методів проведення уроків як теоретичної, так і практичної підготовки. Вимоги до педагога підвищуються, а найважливішим засобом підвищення педагогічної майстерності педпрацівників є методична робота.
 4. Вивчення та поширення педагогічного досвіду (відвідувати та аналізувати відкриті уроки, які проводять викладачі та майстри виробничого навчання в ліцеї, членам методичної комісії провести відкриті уроки згідно графіка).
 5. Вивчення рівня вихованості, знань, умінь і навичок учнів.

 

➥ План роботи методичної комісії з професії “Кухар. Кулінар борошняних виробів. Адміністратор” на 2023-2024 н.р.

➥ Протоколи засідання методичної комісії

 

Електронні засоби навчання з професійної підготовки:

➥ Кухар

➥ Кулінар борошняних виробів

➥ Адміністратор