Учнівське самоврядування

Девіз: Ми всі одна сім’я, єдина ми родина. Багато різних «я» – всі разом – Україна!

Учнівське самоврядування є універсальною формою активності здобувачів яку можна з однаковим успіхом вважати як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої самореалізації особистості.

Самоврядування забезпечує участь здобувачів у різноплановій, різноманітній і глибоко змістовній роботі закладу, залучає їх до управління справами колективу, допомагає їм зрозуміти свої права та обов’язки, формує у них почуття керівника спочатку у групі, а потім в закладі, місті, державі.

В закладі налагоджена система роботи учнівського самоврядування: у навчальних групах, в гуртожитку, а об’єднує їх всіх учнівська рада закладу. Потреба у самоврядуванні визріла в учнівському середовищі, зросла на їх бажанні співпрацювати з педагогічним колективом та активно включатись в освітній процес.

Головна ідея у роботі учнівського самоврядування в закладі є використання основних ознак реального суспільного буття з метою створення середовища, яке вчить і виховує уміння існувати в умовах громадянського суспільства.

Органи самоврядування є важливим компонентом виховної системи, господарями свого закладу, свого життя і своїх взаємовідносин.

Через колективні форми розв’язання важливих проблем життя закладу здобувачі оволодівають демократичною та організаційною культурою.

Мета діяльності учнівської ради:

 • захист прав здобувачів;
 • забезпечення виконання здобувачами своїх обов’язків;
 • сприяння гармонійному розвитку особистості здобувача;
 • формування в здобувачів навичок майбутнього організатора, керівника,
 • відповідальності за результат своєї праці;
 • співпраця усіх підрозділів освітнього процесу процесу.

Основні завдання учнівської ради:

 • захист прав та інтересів здобувачів;
 • забезпечення виконання здобувачами своїх обов’язків;
 • сприяння формуванню у здобувачів моральних та етичних норм, виховання патріотизму;
 • пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню здобувачами правопорушень;
 • сприяння поліпшенню умов проживання та відпочинку здобувачів в гуртожитку;
 • залучення здобувачів до участі в художній самодіяльності;
 • контроль за дотриманням Статуту, Правил внутрішнього розпорядку закладу, оперативне реагування на випадки їх порушення;
 • організація та координація роботи учнівського самоврядування в групах, гуртожитку.

 

ЗВІТ учнівського самоврядування

Статут учнівського самоврядування ЧПАЛ

ГІМН ЛІЦЕЮ

Учнівська рада – це орган самоврядування здобувачів, який сприяє координації і активізації роботи ліцею.